Podziękowania od Klubu Dawca.pl

Poniedziałek, 08.05.2017

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz jego członkowie wspierający, tworzący inicjatywę Klubu Dawca.pl, zdecydowali się podziękować nam oficjalnie za wkład włożony w promocję i krzewienie społecznej świadomości dotyczącej dawstwa organów. Jest nam niezmiernie miło, że możemy mieć swój udział w tak ważnych przedsięwzięciach.
Serdecznie dziękujemy!