W trosce o środowisko naturalne

Wtorek, 18.07.2017

 

 

Firma ArgoCard od początków funkcjonowania jest świadoma swojego wpływu na środowisko, a jej działania są skoncentrowane na odpowiedzialnym zarządzaniu w zakresie aspektów mających szczególny wpływ na środowisko.

 

 

Nasza firma dąży do prowadzenia i rozwoju swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

W celu maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Zarząd ArgoCard podjął decyzję o uzyskaniu certyfikatu zgodności systemów zarządzania z najnowszą normą środowiskową ISO 14001:2015.

 

Audyt certyfikujący wdrożonego systemu odbędzie się w 37. tygodniu 2017 roku. Do tego czasu ArgoCard podejmie szereg inwestycji gwarantujących prawidłową gospodarkę odpadami zgodną z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2015.

 

Nasze karty charakteryzuję się wysoką trwałością, a co za tym idzie wieloletnim cyklem życia. Zachęcamy naszych klientów, aby w trosce o otaczające nas środowisko usuwali karty, wrzucając je (po zakończeniu cyklu życia) do pojemników przeznaczonych na odpady z tworzyw sztucznych.

 

 

Autor: Andrzej Drożdż Menadżer Jakości