Nasza odpowiedzialność społeczno-środowiskowa

Piątek, 15.09.2017

 

W swojej działalności Firma ArgoCard Sp. z o.o. realizuje koncepcje według której na etapie ustalania strategii, brane są pod uwagę również interesy społeczne oraz ochrona środowiska. Realizując powyższe założenia Organizacja wdrożyła i uzyskała certyfikat zgodności z wymaganiami nowej normy środowiskowej PN-EN ISO 14001:2015.

 

 

Odpowiedzialność społeczną realizujemy poprzez strategię wsparcia i realizacji poniższych standardów:

  • zakaz zatrudniania dzieci,
  • zakaz pracy przymusowej,
  • brak dyskryminacji,
  • wolność zrzeszania się,
  • minimalne wynagrodzenia i płaca za nadgodziny zgodne z prawodawstwem krajowym,
  • bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, ziemi i wody oraz działania na rzecz ograniczenia konsumpcji energii. 
 
 Zachęcamy wszystkich kooperantów do aktywnego respektowania powyższych koncepcji.