Kogo szukamy


Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalistycznymi kompetencjami, jakie wynikają z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonania wyznaczonych zadań.

Istnieją jednak umiejętności, które charakteryzują każdego z pracowników Argo Card i których poszukujemy u każdej osoby ubiegającej się o pracę u nas :

Świadomość biznesowa - w organizacji każda osoba powinna wiedzieć, że działa w szerokim kontekście gospodarczym oraz interpersonalnym. Wyniki naszej pracy wpływają na pracę naszych współpracowników oraz na wyniki firmy. Aby to zrozumieć konieczne jest szerokie spojrzenie na analizowane zagadnienia oraz umiejętność łączenia informacji w spójną całość.

Kreatywność i innowacyjność - rynek stawia przed nami wyzwania, które wymagają twórczego podejścia oraz nowych pomysłów. Osoba kreatywna obserwuje sytuacje, nie zaspokaja się niedoskonałymi metodami, poszukuje i tworzy innowacyjne rozwiązania.

Adaptacja do zmian - przystosowanie się do zmian oznacza gotowość i szybkość uczenia się oraz elastyczność w myśleniu i działaniu. Zmianę należy postrzegać jako szansę na poprawę obecnej sytuacji.

Komunikatywność - jest zdolnością nawiązywania kontaktu ze współpracownikami oraz klientami zewnętrznymi, wiąże się z umiejętnością słuchania innych osób i łatwością zrozumiałego przekazywania informacji, tak aby ułatwić sobie i innym wykonywanie zadań.

Umiejętność pracy w zespole - jesteśmy zespołem, który ma wspólny cel i wartości. Umiejętność współpracy wyznacza sukces pracownika i w szerszej perspektywie sukces całej organizacji.

Pracownik ArgoCard jest osobą, która silnie angażuje się nie tylko w zakres wykonywanej pracy ale przede wszystkim w życie całej firmy, jest lojalny i dumny z tego, że współtworzy nasz sukces. Jest osobą kreatywną i innowacyjną, dostosowująca się do nowości i zmian oraz ma świadomość tego, że najważniejsza jest współpraca w zespole.