Misja i nasze wartości

 

Misją Argo Card jest tworzenie warunków, w których potrzeby Klientów będą w pełni realizowane. Wszystkie etapy produkcji poddawane są ciągłej kontroli zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Wyznacznikami na drodze firmy są ciągła profesjonalizacja obsługi Klienta oraz procesów produkcyjnych. Szczególną uwagę zwracamy na monitoring wymagań Klienta oraz niezawodności stosowanych rozwiązań.

W swojej działalności Firma Argo Card Sp. z o.o. realizuje koncepcje według której na etapie ustalania strategii, brane są pod uwagę również interesy społeczne oraz ochrona środowiska. Realizując powyższe założenia Organizacja wdrożyła i uzyskała certyfikat zgodności z wymaganiami nowej normy środowiskowej PN-EN ISO 14001:2015

 

MISJA I POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY ARGO CARD SP. Z O.O.

 

Nadrzędny cel ArgoCard stanowi utrzymanie pozycji lidera na rynku kart plastikowych. Funkcjonowanie firmy oparte jest na takich wartościach, jak bezpieczeństwie, zaufaniu i pełnej odpowiedzialności. Odnosi się to zarówno do naszych Klientów, jak i pracowników ArgoCard.