Bazy danych

 
Mamy świadomość, że dla każdego podmiotu prowadzącego działalność biznesową najistotniejszym elementem jest informacja o swoich Klientach. 
Rygorystyczne przestrzeganie procedur przez wszystkich naszych pracowników oraz systemy monitorujące gwarantują najwyższe bezpieczeństwo powierzonych danych. 
Nasze nowe Centrum Personalizacji i Mailingu, zajmujące powierzchnię 3000 m2 zostało zaprojektowane z myślą o spełnianiu najostrzejszych kryteriów bezpieczeństwa, określonych przez międzynarodowe standardy i instytucje certyfikujące. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo danych przekazywanych nam przez naszych Klientów, uwzględniliśmy wymogi krajowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

{gallery}gallery/bazy_danych{/gallery}
Bezpieczeństwo danych oraz samych produktów gwarantują zróżnicowane i wielopoziomowe systemy zabezpieczeń i monitoringu, do których między innymi należą :

  • dostęp do wszystkich pomieszczeń kontrolowany jest przez system kontroli dostępu,
  • 12 stref ograniczonego dostępu z monitorowaniem ruchu personelu,
  • 25 kamer CCTV prowadzi stałą obserwację pomieszczeń, z całodobowym zapisem obrazu,
  • jednokierunkowe śluzy osobowe,
  • całodobowa ochrona fizyczna obiektu,
  • profesjonalne zabezpieczenia mechaniczne (zamki, kraty, bezpieczne szyby, drzwi i bramy),
  • najnowocześniejsze oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie,
  • fizycznie wydzielona sieć komputerowa,
  • ciągłe szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych.

 

{gallery}gallery/bazy_danych_2{/gallery}
W przypadku operowania przez nas powierzonymi bazami danych zagadnienie ich bezpieczeństwo posiada dla nas kluczowe znaczenie.

Do tworzenia aplikacji obsługujących bazy danych korzystamy ze specjalistycznego licencjonowanego oprogramowania, które nasi profesjonalni informatycy dostosowują do potrzeb i wymagań naszych Klientów.