Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Dla naszego rozwoju równie istotny jak dobra koncepcja biznesowa są relacje społeczne oparte na partnerstwie i zaufaniu.

Jesteśmy przekonani, że największą wartością Argo Card są nasi pracownicy, każdego dnia dążący do jak najlepszych wyników. Dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze budujemy silną markę, zaufanie naszych Parterów i przewagę konkurencyjną.


Kogo szukamy


Oferty pracy w Argo Card kierujemy przede wszystkim do energicznych, samodzielnych i otwartych na rozwój osób. Niezależnie od stanowiska cenimy zaangażowanie i perfekcyjną organizację. Tworzymy zespół odpowiedzialnych, godnych zaufania i głodnych sukcesu ludzi.

Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalistycznymi kompetencjami, jakie wynikają z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonania wyznaczonych zadań.

Istnieją jednak umiejętności, które charakteryzują każdego z pracowników Argo Card i których poszukujemy u każdej osoby ubiegającej się o pracę u nas :

Świadomość biznesowa – w organizacji każda osoba powinna wiedzieć, że działa w szerokim kontekście gospodarczym oraz interpersonalnym. Wyniki naszej pracy wpływają na pracę naszych współpracowników oraz na wyniki firmy. Aby to zrozumieć konieczne jest szerokie spojrzenie na analizowane zagadnienia oraz umiejętność łączenia informacji w spójną całość.

Kreatywność i innowacyjność – rynek stawia przed nami wyzwania, które wymagają twórczego podejścia oraz nowych pomysłów. Osoba kreatywna obserwuje sytuacje, nie zaspokaja się niedoskonałymi metodami, poszukuje i tworzy innowacyjne rozwiązania.

Adaptacja do zmian – przystosowanie się do zmian oznacza gotowość i szybkość uczenia się oraz elastyczność w myśleniu i działaniu. Zmianę należy postrzegać jako szansę na poprawę obecnej sytuacji.

Komunikatywność – jest zdolnością nawiązywania kontaktu ze współpracownikami oraz klientami zewnętrznymi, wiąże się z umiejętnością słuchania innych osób i łatwością zrozumiałego przekazywania informacji, tak aby ułatwić sobie i innym wykonywanie zadań.

Umiejętność pracy w zespole – jesteśmy zespołem, który ma wspólny cel i wartości. Umiejętność współpracy wyznacza sukces pracownika i w szerszej perspektywie sukces całej organizacji.

Pracownik ArgoCard jest osobą, która silnie angażuje się nie tylko w zakres wykonywanej pracy ale przede wszystkim w życie całej firmy, jest lojalny i dumny z tego, że współtworzy nasz sukces. Jest osobą kreatywną i innowacyjną, dostosowująca się do nowości i zmian oraz ma świadomość tego, że najważniejsza jest współpraca w zespole.


Jak złożyć aplikację


W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy przyjmujemy aplikacje od osób zainteresowanych pracą u nas na adres : rekrutacja@argocard.com

Prosimy o przysyłanie swojego aktualnego CV zawierającego poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych firmie ARGO CARD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody oraz poprawiania moich danych osobowych poprzez kontakt mailowy: rekrutacja@argocard.com


Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARGO CARD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk i można skontaktować się z nami telefonicznie (58) 5543 623, mailowo centrala@argocard.com, osobiście w siedzibie,
 2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo iodo@argocard.com,
 3. celem przetwarzania jest wyłonienie kandydatów do pracy w procesie rekrutacji,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są firmy rekrutacyjne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  • 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko,
  • jeśli wyrażono zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji – do 2 lat od momentu złożenia aplikacji, lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.